Cyfrowy bunkier, czyli DellEMC Cyber Recovery

Bunkier kojarzy nam się z działaniami wojennymi, ale czy atak ransomware to nie są działania wojenne?

Dzisiaj musimy przyjąć, że dojdzie do udanego ataku na dane produkcyjne. Nie pytamy CZY ale KIEDY i JAK na niego zareagujemy.

Wspólnie z naszym partnerem, firmą Dell Technologies, przedstawiamy rozwiązanie, które szybko wykryje skutki ataku i przywróci dane.

Dowiedz się więcej, obejrzyj materiał video…

Zagrożenia współczesnego świata związane z cyberbezpieczeństwem

14 kwietnia odbyła się prezentacja live demo rozwiązania Vectra Cognito Network Detection & Response.

Systemy klasy NDR obok rozwiązań EDR oraz SIEM, które zainicjowały cykl prelekcji stanowią jeden z głównych filarów pozwalających organizacjom wzbić się na wyższy poziom dojrzałości cyberbezpieczeństwa.

Wraz z wykorzystaniem mechanizmów sztucznej inteligencji i mapowaniem zagrożeń w modelu Mittre ATT&CK, rozwiązanie Vectra Cognito daje możliwość zwiększenia widoczności aktywnych cyberzagrożeń z poziomu ruchu sieciowego jednocześnie pozwalając na skuteczne i szybkie reagowania na incydenty.

Dowiedz się więcej, obejrzyj materiał video…

Jakość Enterprise w cenie SMB. Poznaj nową macierz NVME

31 marca odbyło się webinaium: „Jakość enterprise w cenie SMB. Poznaj nową macierz NVME”, podczas którego zostały przedstawione rozwiązania dedykowane rynkowi SMB oraz zaprezentowana nowość – macierz NVMe VSP E-590. Spotkanie poprowadzili Konrad Puchała z firmy Advatech oraz Marcin Długosz z firmy S4E.

Dowiedz się więcej, obejrzyj materiał video…

Kompletna ochrona w transformacji cyfrowej WAF & BOT

17 marca odbyło się spotkanie online podczas którego zostały omówione możliwości ochrony serwisów internetowych wraz z inteligentnym zarządzaniem ruchem BOT’ów. Przedstawiliśmy propozycje rozwiązań, które w sposób szybki i automatyczny zapewniają ochronę aplikacji webowych oraz zarządzają ruchem BOT’ów. Dowiedz się więcej, obejrzyj materiał video…

Zdalny dostęp do zasobów firmowych bez instalacji VPN

2 grudnia odbyło się spotkanie online „Zdalny dostęp do zasobów firmowych bez instalacji VPN”. Prowadzący: Dominik Warzecha (Inżynier Cyberbezpieczeństwa, Advatech) oraz Hubert Orty (Business Development Manager)

Celem tego spotkania było przybliżenie rozwiązania firmy Akamai Technologies, selektywnego VPN działającego w chmurze, bez potrzeby instalacji klienta.

Dowiedz się więcej, obejrzyj materiał video…

Oracle Linux Virtualization Manager – Funkcje Zaawansowane II

Czwarte spotkanie z cyklu: Warsztaty Oracle Linux Virtualization z Michałem Wesołowskim.
Podczas ostatniego dnia używana była hiperkonwergentna architektura OLVM z GlusterFS. Michał pokazał jak przygotować taką konfigurację oraz jak skonfigurować autentykację i autoryzację z Active Directory. W drugiej części pokazał jak użyć Ansible oraz Python w celu zautomatyzowania procesu tworzenia środowisk wirtualnych oraz zarządzania środowiskiem.

Dowiedz się więcej, obejrzyj materiał video…

Oracle Linux Virtualization Manager – Funkcje Zaawansowane I

Trzecie spotkanie z cyklu: Warsztaty Oracle Linux Virtualization z Michałem Wesołowskim.
Na początku spotkania Michał zmigrował maszynę wirtualną z Oracle VM do OLVM za pomocą virt-v2v i omówił alternatywną metodę z użyciem OVA. Resztę spotkania poświęcił szablonom i konfiguracji maszyn wirtualnych, migracji, dynamicznej alokacji zasobów i zarządzaniu pamięcią (ballooning i KSM) oraz NUMA.

Dowiedz się więcej, obejrzyj materiał video…

Oracle Linux Virtualization Manager – Wysoka dostępność

Drugi dzień spotkania z cyklu: Warsztaty Oracle Linux Virtualization z Michałem Wesołowskim, był poświęcony mechanizmom wysokiej dostępności. Omówiono i pokazano reakcję środowiska na awarie serwera w klastrze. Omówiono aspekty konfiguracji ważne z punktu widzenia ciągłości pracy maszyn wirtualnych. Michał pokazał też na żywo mechanizm Site Recovery Manager w połączeniu z replikacją macierzową, a także pokazał integrację OLVM z Veritas Netbackup.

Dowiedz się więcej, obejrzyj materiał video…

Oracle Linux Virtualization Manager – Podstawy

Pierwszy dzień spotkania z cyklu: Warsztaty Oracle Linux Virtualization Manager z Michałem Wesołowskim (Oracle Team Leader, Advatech).
Podczas sesji Michał porównał OLVM z Oracle VM, vSphere i RHV. Omówił architekturę, panele administracyjne, hard-partitioning oraz na żywo zaprezentował podstawowe funkcjonalności produktu.

Dowiedz się więcej, obejrzyj materiał video…

Nie ufaj nikomu, czyli koncept „Zero Trust”

W dniach 18-20 listopada 2020 odbyła się konferencja: Advanced Threat Summit – największe i najważniejsze wydarzenie cybersecurity w Polsce. Wspólnie z firmą Akamai Technologies zostaliśmy merytorycznymi partnerami tego wydarzenia.
19 listopada z prezentacją „Nie ufaj nikomu, czyli koncept Zero Trust” wystąpili : Hubert Ortyl (Advatech Sp. z o.o.) oraz Maciej Treder (Akamai Technologies).

Dowiedz się więcej, obejrzyj materiał video…

Szybka i skuteczna reakcja na krytyczne incydenty IT – LOGmanager w akcji

Dlaczego organizacje potrzebują zarządzania logami? Jak poradzić sobie ze stale rosnącą ilością danych? Czy można efektywnie przeszukiwać i analizować duże zbiory danych?
Na te oraz wiele innych pytań odpowiedzieliśmy podczas spotkania, które odbyło się się 13 października.
Daniel Wysocki mówił niesamowite możliwości rozwiązania LOGmanager, różne sposoby wykorzystania tego narzędzia, również w kontekście incydentów związanych z bezpieczeństwem.

Dowiedz się więcej, obejrzyj materiał video…

Oracle On Azure

W dniach 11-12 września 2020 byliśmy partnerem konferencji POUG. Z prezentacją „Oracle on Azure” wystąpili przedstawiciele Działu Oracle z firmy Advatech : Michał Wesołowski, Jacek Drzycimski, Krzysztof Łojek.

Oracle on Azure, czyli podejście do wdrożeń środowisk bazodanowych Oracle on Azure. Podczas spotkania została omówiona kwestia efektywnej implementacji wybranych funkcjonalności oraz przeszkody jakie można napotkać. Prezentacja została oparta na bazie doświadczeń z przeprowadzonych projektów.  

Dowiedz się więcej, obejrzyj materiał video…

Przegląd narzędzi do ochrony danych Dell EMC

11 sierpnia odbyło się spotkanie online: „Przegląd narzędzi do ochrony danych Dell EMC – które będą dla mnie optymalne”. Spotkanie poprowadził Konrad Puchała (Kierownik Działu Składowania i Ochrony Danych, Advatech).

Krótki przegląd aktualnych technologii ochrony danych Dell EMC. Konrad opowiedział jak zabezpieczyć środowisko wirtualne, chmurę publiczną, którymi narzędziami zapewnić ochronę DR.

Dowiedz się więcej, obejrzyj materiał video…

Developing Clusterware Agent

W dniach 1-2 lipca 2020 odbyła się konferencja: POUG Workshop. Michał Wesołowski (Oracle Team Leader, Advatech ) wystąpił z prezentacją pt. „Developing Clusterware Agents”.

Dowiedz się więcej, obejrzyj materiał video…