KLAUZULA INFORMACYJNA

Administratorem danych osobowych jest ADVATECH Sp. z o.o. (ul. Klecińska 123, 54-413 Wrocław, KRS: 0000145269). Informujemy, że udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych jest podstawą do przetwarzania danych osobowych, wskazaną w art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Użytkownik może w każdym przypadku wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez wyrażenie takiej woli w postaci wiadomości mailowej do Administratora, bądź w formie tradycyjnego listu na adres siedziby Administratora. Jednak wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Szczegóły dotyczące wykorzystywania przez Administratora danych osobowych, w tym sposób, podstawa prawna i czas przetwarzania danych osobowych pozyskiwanych poprzez formularz oraz ewentualni odbiorcy tych danych, przysługujące uprawnienia właścicieli praw zostały przedstawione w POLITYCE PRYWATNOŚCI. Zachęcamy do zapoznania się z nią. Uprzejmie informujemy, że dane mogą być przekazywane Partnerom wydarzenia. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej – szczegóły na stronach partnerskich.