Szanujemy prywatność oraz dokładamy szczególnej dbałości w zakresie ochrony danych osobowych. Z tego powodu każda korespondencja kierowana do nas (także drogą elektroniczną poprzez e-mail) jest przez nas chroniona, zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Zależy nam, aby każdy, kto odwiedza nasz portal lub kontaktuje się z nami w inny sposób, wiedział, jak chronimy jego prywatność i w jaki sposób może sam ją chronić. Dlatego warto zapoznać się z naszą Polityką Prywatności.

Jakie pojęcia wielokrotnie znajdziesz w Polityce?

 1. Użytkownikiem w myśl niniejszej Polityki Prywatności jest każda osoba fizyczna odwiedzająca portal, lub korzystająca z usług oferowanych w serwisie (np. help desk), jak również osoby uczestniczące w procesie rekrutacji.
 2. RODO to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 3. Danymi osobowymi w myśl niniejszej Polityki Prywatności są wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych?

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest ADVATECH Sp. z o.o. (ul. Klecińska 123, 54-413 Wrocław, KRS: 0000145269).
 2. Administrator prowadzi portal internetowy (Serwis) pod adresem https://www.advatech.pl. oraz www.konferencje.advatech.pl. Pamiętaj, że odwiedzając portal, wysyłając zgłoszenie serwisowe lub formularz rejestracyjny, kierując do nas korespondencję, także korespondencję elektroniczną, akceptujesz zasady niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Korzystamy także z mediów społecznościowych (Facebook, Linkedin), gdzie można zaleźć informacje o nas i komunikować się z nami. Jednakże zasady ochrony danych osobowych w tych mediach zostały uregulowane oddzielnie – przez ich właścicieli.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne przy czym np. podanie loginu i hasła Użytkownika jest niezbędne do skorzystania z usługi Helpdesku i Zgłoszenia serwisowego a podanie danych wymaganych na Formularzu Rejestracyjnym (np. na śniadanie technologiczne organizowane przez nas) oraz nieobowiązkowych danych
  podczas procesu rekrutacji wymaga udzielenia zgody Użytkownika na ich przetwarzanie. Jeśli Użytkowniku odmówisz podania danych lub udzielenia zgody nie będziemy mogli realizować wobec Ciebie tych usług.
 5. Osoby, które dokonują zgłoszenia serwisowego lub uruchamiają pomoc zdalną (help desk), proszone są o podanie danych niezbędnych do identyfikacji i obsługi konta (login i hasło) nadanych wcześniej, zgodnie z umową serwisową z naszym Klientem.
 6. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Pełen dostęp do baz danych posiadają jedynie osoby należycie upoważnione przez Administratora z nadanymi odpowiednimi uprawnieniami.
 7. System Ochrony Danych Osobowych, funkcjonujący u Administratora jak i poszczególne zastosowane rozwiązania są regularnie poddawane przeglądom i w razie potrzeby są aktualizowane (tego rodzaju działania są także dokonywane na bieżąco – przede wszystkim dotyczy to zabezpieczeń technicznych).
 8. Dlatego też Twoje dane osobowe są zabezpieczone przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
 9. Dane osobowe przetwarzane przez nas nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 10. Osoby odwiedzające mogą przeglądać portal bez uprzedniej rejestracji oraz podawania danych osobowych.

W jakim celu przetwarzamy dane osobowe?

 1. Dane osobowe przetwarzamy w oparciu o:
  1) art. 6 ust. 1 lit. a RODO (na podstawie zgody Użytkownika)- w celu realizacji procesu rekrutacji (w tym przyszłych), zapewnienia uczestnictwa w organizowanych przez Administratora wydarzeniach (np. Śniadaniach Technologicznych), przesłania informacji handlowych, marketingowych, zbadania opinii o poziomie zadowolenia;
  2) art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w celu wykonania i na podstawie umowy, gdy ją zawarliśmy z naszymi Klientami oraz dla poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług poprzez portal; aby tego dokonywać prowadzimy analizę aktywności Użytkowników, a także ich preferencji, marketingu produktów lub usług własnych,
  3) art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
  4) art. 6 ust. 1 lit. f RODO (na podstawie uzasadnionego interesu Administratora)– w celu dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń i realizacji marketingu bezpośredniego;
 2. Aktywność Użytkownika w Serwisie, w tym jego dane osobowe, mogą być także rejestrowane w logach systemowych – są one zbierane w związku ze świadczeniem usług, wynikających także z zawartych umów z Klientami. Dane te przetwarzamy również w celach technicznych – na przykład dane mogą być tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.

Jak długo przetwarzamy dane osobowe?

 1. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora. Czas przetwarzania cookies jest uzależniony np. od rodzaju plików zbieranych – cookies dotyczące czasu pokazywania komunikatu przechowywane są przez 1 miesiąc.
 2. Ponadto, w przypadku zatrudnienia, dane przetwarzamy (w tym przechowujemy) zgodnie z aktualnymi przepisami prawa (w tym przez okres świadczenia pracy, przez okres niezbędny do zakończenia procesu naboru, nie dłużej jednak niż 12 miesięcy od daty wyłonienia odpowiedniego kandydata do pracy). W przypadku, gdy Użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji będą one przetwarzane nie dłużej niż do końca drugiego roku kalendarzowego licząc od dnia aplikacji.
 3. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

Odbiorcy danych

 1. W związku z realizacją usług dane osobowe mogą być ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności naszym Partnerom (np. w przypadku organizacji lub współorganizacji wydarzeń biznesowych przez Administratora), dostawcom i producentom odpowiedzialnym za obsługę/aktualizację/dostawę systemów informatycznych, strony internetowej (np. hostingodawca, producent oprogramowania wykorzystywanego przez Nas do administrowania portalem) i innym podmiotom takim jak firmy świadczące usługi księgowe, prawne, audytowe, konsultingowe, kurierskie, dostawcom serwisów rekrutacyjnych.
 2. W przypadku uzyskania zgody Użytkownika, jego dane mogą zostać także udostępnione innym podmiotom do ich własnych celów, w tym celów marketingowych. W takich przypadkach wskazujemy w specjalnych klauzulach informacyjnych (np. przy okazji pozyskiwania zgód Użytkowników zgłaszających
  chęć uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez Nas) do kogo przekazujemy dane.
 3. Dane osobowe co do zasady nie są przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) a decyzje dotyczące danych nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany. Jednakże w szczególnych przypadkach dane te mogą być przekazane poza EOG lecz tylko i wyłącznie do organizacji przestrzegających zasad ochrony danych, wskazanych w PRIVACY SHIELD, uzgodnionych z Komisją Europejską.
 4. Nie współpracujemy z podmiotami, które nie dają rękojmi należytej ochrony danych osobowych, a w szczególności z podmiotami z terytorium EOG, które nie przestrzegają wymogów RODO oraz naszej Polityki Prywatności.

Polityka Cookies

 1. Witryny używają cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
 2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, czasu pokazywania komunikatów na stronie, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 3. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie strony zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie. W tym zakresie korzystamy także z Google Search Console. Administrując naszymi stronami wykorzystujemy także oprogramowanie WordPress.
 4. Cookies identyfikuje Użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy w celu optymalizacji działań.
 5. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
  1) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
  2) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie
  wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
 6. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies
 7. Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę.
 8. Witryny mogą zbierać informacje o Użytkowniku, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować Twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie Twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie.

Uprawnienia Użytkownika

 1. Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych, uzyskania ich kopii, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych, można złożyć w formie pisemnej lub drogą mailową na wskazane poniżej dane kontaktowe Administratora.
 4. Wniosek powinien w miarę możliwości precyzyjnie wskazywać czego dotyczy żądanie. W szczególności z jakiego uprawnienia chce skorzystać osoba składająca wniosek i jakiego procesu przetwarzania dotyczy żądanie.
 5. Jeżeli Administrator nie będzie w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować osoby składającej wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje.

Dane kontaktowe Administratora

 1. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, ponieważ zgodnie z obowiązującym prawem mamy taki obowiązek. W przypadku wątpliwości co do zakresu i celu
  przetwarzania Twoich danych osobowych, oraz praw, które w związku z tym Ci przysługują, prosimy o zapoznanie się z niniejszą Polityką Prywatności lub o kontakt pod adresem e-mail: iod@advatech.pl; pod numerem telefonu +48 503126275 lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany powyżej.
  

Wiemy, że jesteśmy odpowiedzialni za ochronę danych powierzonych nam przez Użytkowników. Kwestie bezpieczeństwa traktujemy poważnie. Dlatego dbamy o to, aby chronić Twoje dane przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich oraz sprawdzamy nasze metody gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji. Stosujemy odpowiednie techniczne, fizyczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa. Dostępu do danych udzielamy jedynie tym pracownikom i podmiotom, które muszą mieć do nich dostęp, aby je przetwarzać wyłącznie w celach opisanych w Polityce Prywatności.